De Limburgse taal: 25 jaar!

En noe die hennekes de loch in

Eind maart 2022 is het 25 jaar geleden dat het Limburgs erkend is als regionale taal binnen het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het Limburgs werd in 1997 door de Nederlandse overheid voor erkenning voorgedragen. In 2022 is dat dus precies 25 jaar geleden.

Het meer in meertaligheid

Het spreken van meerdere talen heeft een positief effect, zo blijkt uit onderzoek. Je leert makkelijker een nieuwe taal en hebt een groter werkgeheugen. Ook kun je je beter concentreren, sneller schakelen en gemakkelijker technisch lezen, d.w.z. letters omzetten naar klanken en letters aan elkaar plakken tot woorden. Ook wanneer je Nederlands en een dialect spreekt, ben je meertalig. Daarom vinden wij het van belang meertaligheid middels het spreken van een dialect te stimuleren.

Provinciale taak, persoonlijke passie

De taaladviseurs van Het Huis voor de Kunsten Limburg, maken zich ‘hart’ om de Limburgse taal te versterken, verdiepen en verbinden in de kinderopvang, het onderwijs, de zorg, het sociale domein, de openbare ruimte en media, kunst- en erfgoed-disciplines. Ze doen dit samen met tal van taal- en cultuurpartners.

Oproop

D’r zeen meë Limburgse taalprojekte en partners productief in ózze provincie dan v’r hie kènne laote zeen. Op ózze website kènne v’r dat waal zichbaar make. Sjik ós dien projek of event! Zoa make v’r ’n euverzich veur de ganse provincie.