Leerlingen aan de bak met de Limburgse taal

Oproep: Bent u of kent u een docent Nederlands of moderne vreemde talen? Moedig leerlingen dan aan om een profielwerkstuk te schrijven waarin de Limburgse taal een rol heeft en dien het in bij limburgs@levendetalen.nl! Of vertel het uw collega’s.
De beste profielwerkstukken maken kans op een aanmoedigingsprijs van Levende Talen Limburgs.

Vorig jaar waren Lotte en Ilse de winnaars van de aanmoedigingsprijs. Lees en luister waar hun profielwerkstuk over gaat.